EN | EN

Дейности

Дейностите, чрез които ще бъдат реализирани целите на Фондацията.

Култура и образование

 • Организиране и провеждане на специализирани образователни програми, курсове, конференции, семинари, дискусии и др., съобразно идеалните цели на Фондацията.
 • Организиране и провеждане на образователни и благотворителни мероприятия (събрания, концерти, семинари и др.) на закрито и открито в различни населени места, като за целта, когато е необходимо се наемат подходящи помещения.
 • Издаване и разпространение на периодични и непериодични издания с образователно-просветителска цел, а също и видео и аудио-касети, компакт дискове и др.
 • Организиране и провеждане на концертни изпълнения, изложби, фестивали и други културни събития, свързани с целите на фондацията.

Проекти – управление и участие

 • Подготовка на собствени проекти за реализиране целите на Фондацията, създаване на условия за тяхното ресурсно обезпечаване и организация на изпълнението им самостоятелно и/или с помощта на съизпълнители и подизпълнители.
 • Участие в и/или финансиране на проекти на други организации, които са в съответствие с целите на Фондацията.
 • Участието в проекти на други организации /донори/ за набиране на необходимите средства за дейността на Фондацията и осъществяване на целите и.

Администрация и организация

 • Административно-финансово управление на Фондацията, осъществяване на контакти и взаимодействие с държавни институции, обществени организации, фирми и др, както и със сродни организации в страната и чужбина.
 • Оказване съдействие на български и чуждестранни обществени и частни институции, организации и общности като църкви, научни учреждения, центрове, академични заведения, университети, училища и граждани в дейността им, свързана с целите на Фондацията.
 • Изграждане и поддръжка на интернет сайт за целите и дейността на Фондацията
 • Организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на Фондацията.

Вашият коментар