EN | EN

Цели

Целите на Фондацията са:

1. Да изгражда и утвърждава автентична и всеобхватна, личностна и обществена морална ценностна система, чрез прокламирането и утвърждаването на християнските ценности в областта на лидерството и мениджмънта, които са адекватни, ефективни и актуални в условията и предизвикателствата на съвременното общество в българския и общоевропейски контекст.

2. Да предлага и осигурява възможности за изграждането на характер и качества и придобиването на знания и умения в областта на лидерството и мениджмънта.

3. Спомагане просвещението на обществото и възпитанието му в духа на исконните български добродетели и традиционната християнска духовност.

Вашият коментар