EN | EN

Мисия и визия

Мисия

Да осигуряваме лидерско обучение на всеки човек, с цел развиване на неговите дарби и умения и достигане на пълен потенциал в призванието му за по-ефективно, автентично и адекватно представяне в условията и предизвикателствата на съвременното общество.

Визия

Да видим лидерски подем и растеж в организации, изградени от зрели и посветени водачи.

Задачи

 • Да мотивираме повече хора да открият и развият дадените им от Бога дарби
 • Да предлагаме практично обучение за всеки човек, който иска да бъде по-ефективен водач
 • Да изграждаме лидери сред хората, които имат дарба и призвание за водачество.
 • Да предлагаме консултации и цялостна стратегия на организации
 • Изграждане на национална мрежа от лидери

Методи

 • Индивидуални консултации и съветничество
 • Обучителни семинари и беседи
 • Мотивационни конференции
 • Информационно осигуряване

Водещи принципи

 • Юдео-християнските морални ценности като приоритет
 • Работа в екип
 • Партньорство с други организации, които споделят нашата визия и мисия

Вашият коментар